MARTIN DJURAČKA sa narodil v roku 1946 v Bratislave. Vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
     Kresbou a maľbou sa zaoberal už od detstva. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku, známeho i z nezabudnuteľných kresieb a grafík slovenských hradov a zámkov. Umelecké prostredie, v ktorom Martin Djuračka vyrastal malo vplyv na jeho celoživotné smerovanie. Maľba ako taká sa stala pevnou súčasťou jeho života.
     Od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Námety čerpá najmä z klenotnice prírodných krás našej krajiny /Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Roháče, Kremnické vrchy,.../, z rázovitého charakteru slovenských osád a dedín /Ždiar, Osturňa, Blatnica, Liptovská Teplička, Špania dolina.../ tiež zo zákutí blízkeho Záhoria /Sološnica, Rohožník, Borinka,.../ a taktiež z príťažlivej atmosféry našich miest /historická Bratislava, Nitra, Banská Štiavnica,.../.
     Výtvarné diela Martina Djuračku sa nachádzajú v zbierkach galérií na Slovensku /v Nitrianskej galérii, v Tatranskej galérii, v Banskobytrickej galérii .../ , v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí /Česko, Rakúsko, Maďarsko, USA, Rusko, Kanada, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Holansko, Španielsko, .../.

 

Stránka profesionálneho výtvarníka MARTINA DJURAČKU

(c)2009 Martin Djuračka